Dancing Dervish (2018)

IMG_3275

                                                                                 

opgedragen aan Vijf (fluit, hobo, fagot, viool, harp)

 Live impressie gespeeld door Vijf

Derwisj of derwish wordt op verschillende wijzen geschreven, maar laat duidelijk zijn dat we het hier hebben over een menselijke figuur die wervelt, dansend rondjes draait.

Een derwisj is een islamitische soefigeestelijke die de gelofte van armoede heeft afgelegd. Het woord is afgeleid van dar, Perzisch voor deur, en wisj, een bepaalde vorm van het Perzische werkwoord voor zitten. Een derwisj is dus iemand die maar aan één deur wil zitten, de deur van de goddelijke Geliefde. Volgens anderen is de naam afkomstig uit het Perzisch: darwich = arm, darvesh = bedelaar.

De derwisjen nemen een aparte plaats in binnen de Soefi’s, dit zijn mystieke broederschappen in de Islam. Iemand wordt pas 'derwisj' genoemd als die persoon een 'al-insan al-kamil' is, een perfecte moslim die aan alle 4 deuren en 40 treden voldoet: de Sharia, Tariqa, Marifa en Haqiqa.

Derwisjen behoren dus tot een tak van de Islam die men Soefi’s noemt. De Soefi’s kan men over het algemeen beschouwen als de gnostieke, dat wil zeggen esoterische, tak van de Islam. Etymologisch gezien bestaat er een verwantschap tussen het woord soefi en sofia of sophia, dat wijsheid betekent. We hebben het hier dus over een spirituele tak die het Universele Pad naar binnen zoekt en wat dat betreft aansluit bij alle oorspronkelijke religies in deze wereld.

Het om de as draaien brengt de dansers in een bepaalde trance, waardoor ze boven zichzelf kunnen uitstijgen, althans los komen van het persoonlijke, om op die manier contact te maken met een spiritueel bewustzijn.

De Arabische invloed in onze muziek was al in de Middeleeuwen evident aanwezig, veel meer dan we ons nu kunnen voorstellen. Ook in de volksmuziek van de Balkan is de invloed nog steeds duidelijk hoorbaar in de overmatige secunde die zo kenmerkend is voor de muziek aldaar, maar niettemin te herleiden is naar de invloeden uit het Midden-Oosten op Europa.

Dit werk is een schampere poging om een brug te slaan tussen de wereld van de Islam door de sfeer van de dansende Derwisj met Arabische klanken te verbinden met onze wereld, met onze eigen harmonieën en tonaliteiten.

Dit werk heb ik opgedragen aan ensemble Vijf dat in de samenstelling van fluit, hobo, fagot, viool en harp op voortreffelijke wijze deze muziek ten gehore kan brengen voor een breed publiek in de wetenschap dat muziek mensen met elkaar verbindt in plaats van verdeelt.

Berkel-Enschot, 1 januari 2018

    info@dejongmuziek.nl | tel. 013-5331634 | Mob. +31 (0) 637611040 | Ad de Jong Muziek 2020