HET GELIJKE TREKT HET GELIJKE AAN (2019)

Gelijk trekt gelijk aan

Live impressie m.m.v. Margareth Iping (zang), Liesbeth Meurer (Violoncello) en Ad de Jong (Piano):

Deze compositie is geschreven in een driedelige maatsoort. In vroeger tijden duidde men deze maatsoort aan met een cirkel. Een cirkel heeft immers als lijn noch een begin- noch een eindpunt, waarmee dan automatisch het tempus perfectus werd aangegeven.

Dit muziekstuk heeft een wat meditatief, misschien dromerig karakter. Dat komt vooral door het zich steeds herhalende begeleidingsmotief van de piano. Voor mij geeft dat tevens in mijn beleving het tijdloze aan, wat een kenmerk is van iets dat universeel is.

De tekst is ontleend aan vers 78 en 79 van het tweede boek van het Corpus Hermeticum: Pymander tot Hermes uit het boek De Egyptisch Oergnosis I van Jan van Rijckenborgh.

Het Corpus Hermeticum werd in 1463 vertaald in het Latijn door Marsilio Ficino in opdracht van Cosimo de Medici. Er was Cosimo veel aan gelegen om dit werk nog voor zijn naderende einde vertaald te krijgen door Ficino. Een jaar later, in 1464, overleed Cosimo. Hij voorvoelde het belang van deze tekst voor de wereld van toen, maar ook nu  is de tekst nog altijd even inspirerend. Het bleek een geschenk aan wereld en mensheid van onschatbare waarde!

       info@dejongmuziek.nl | tel. 013-5331634 | Mob. +31 (0) 637611040 | Ad de Jong Muziek 2020