La Feuille (2014) 

IMG_1270

                                                                              

voice (bas-bariton), flute, viola, violoncello, piano

Tekst: Anjela Duval (1905-1981)

Live impressie m.m.v. Ton de Kort (zang), Ellen Opten (fluit), Frank Riswick (Viola) Hendrien                  Schutter (Violoncello) en Ad de Jong (Piano)

Deze compositie is al weer de tweede die ik heb opgedragen aan Ton de Kort voor wie ik veel respect en bewondering heb gekregen tijdens zijn (muzikale) optredens.

Het lag voor de hand om een tekst in het Frans te kiezen omdat we elkaar  vooral in Frankrijk tijdens de weken van het CMD (Consortium Musicum Divertimento) hebben leren kennen.

Dit werk heb ik gecomponeerd voor bas-bariton samen met fluit, alt-viool, cello en piano. Ik spreek bewust niet van ‘begeleid door’, omdat het samenspel van de stem als instrument zich nu eens vermengt met, en onderdeel is van de samenklank, dan weer verheft en zich onderscheidt van de anderen.

De laatste keer dat het CMD in Frankrijk verbleef was in Vitré, een stadje aan de rand van Bretagne.

Tijdens ons verblijf in het Bretonse land heb ik mij laten inspireren door teksten van Anjela Duval (1905-1981) die met weinig woorden krachtige beelden neerzet in haar Keltische moedertaal. La Feuille, het blad, is een Franse vertaling van haar gedicht door Paol Keineg. Deze vertaling heb ik gebruikt voor de gelijknamige compositie.

Het idioom durf ik impressionistisch te noemen. Het schilderen van sfeer in klanken, net als het beeld dat Duval schildert in woorden. Zij schetst de vergankelijkheid van het leven met het beeld van de dialectiek of dualiteit door als het ware in een spiegel te kijken van een glad wateroppervlak.

Een blad dat in de herfst op het water valt is op het eerste gezicht een weinig diepgaand onderwerp, doch wie de tekst op zich in laat werken bemerkt dat hier een diepdoorleefde levenswijsheid aan ten grondslag ligt, zeker als de waterspiegel als metafoor gezien wordt voor de sluier die tussen de levenssfeer en de spiegelsfeer, tussen leven en dood hangt.

Ik hoop dat Ton en wellicht velen na hem kunnen genieten van La Feuille, als landt Het Blad met zoete dauw in het hart van mensen in het publiek, opdat ook zij geraakt kunnen worden door de ons allen omringende Eenvoud in de wereld van klanken.


       info@dejongmuziek.nl | tel. 013-5331634 | Mob. +31 (0) 637611040 | Ad de Jong Muziek 2020