Static Undulations (2015)

IMG_1627

  Digitale impressie                                                                                      

Tijdens het symposion “De klank van de Idee” op 22 november 2014 op Renova sprak Alfred Bast over artistieke intelligentie, een instrument van inzicht.

 'De kunstenaar heeft de paradoxale opgave om wat niet gezegd kan worden te verwoorden, wat niet gehoord kan worden hoorbaar te maken en het onzichtbare te verheffen in het zichtbare. Zijn mislukken is zeker, maar mogelijk niet vergeefs.'

In dit verband sprak hij ook over ‘staande golfbewegingen’.

‘Kijkend naar een snelstromende beek, zien we golfpatronen die gelijk blijven, hoewel het water stroomt. We zien dat de stroming zelf de vorm creëert. Dit noemen we staande golfbeweging.’

Uiteraard wordt zo’n staande golfbeweging ook bepaald door de inbedding. Je kunt weliswaar een steen verleggen om de inbedding te veranderen, maar je verandert slechts een golfbeweging indien de beek blijft stromen.

 ‘Op een bepaalde manier kunnen wij alles wat zichtbaar is beschouwen als ‘staande golven’, waardoor het leven onophoudelijk stroomt. Iedere zichtbare vorm toont de signatuur van de onzichtbaar actieve krachten waardoor deze gevormd en in stand gehouden wordt. Als de levensstroom wegebt, dan lost, vroeger of later, ook de vorm op.’

Dit idee vormde voor mij de inspiratie voor het schrijven van dit werk. De stroming wordt enerzijds bepaald door de beweging van het muzikale thema en anderzijds door het tempo waarin het gespeeld wordt. Op het moment dat beweging en tempo in evenwicht zijn is er sprake van het zogenaamde ‘tempo giusto’, het juiste tempo. 

Mocht het juiste tempo door technische beperkingen nog niet gevonden worden, ontleen dan kracht aan de woorden die wijlen dirigent Selebidache eens sprak:

‘De rijkdom aan ervaring rechtvaardigt een trager tempo.’

Het klankidioom is heel toegankelijk en wellluidend.

Wanneer er staat ‘arco nat.’ wordt bedoeld: arco naturale, zonder tremolo en geen pizzicato.

 

Veel speelplezier.

 

Ad de Jong

Berkel-Enschot 17 juli 2015

       info@dejongmuziek.nl | tel. 013-5331634 | Mob. +31 (0) 637611040 | Ad de Jong Muziek 2020